Dokumentmaler leder1.no

Her er en alfabetisk oversikt over dokumentmalene du får tilgang til på nettjenesten leder1.no.
Maler og skjema oppdateres og revideres kontinuerlig. 

Worddokumenter og Excelfiler kan redigeres av bruker. Veiledere / guider leveres normalt som PDF fil. 

A:
Advarsel ansatt
Agentavtale og forhandleravtale
Aksjonæravtale
Aksjonærlån  
Aksjesalg
Aksjeeierbok
Anbefalingsbrev
Ansettelsesbevis
Ansvar for styremedlemmer 
Arbeidsavtale standard 
Arbeidsavtale flerspråklig 
Arbeidsavtale daglig leder
Arkivering av kontrakter og avtaler 
Attest til ansatt
Avskjedigelse av medarbeider 
Avvikling av selskap 
B – D:
Beredskapsplan  

Bestridelse av krav

Bonusavtale

Bruksrett

Budsjettverktøy med standard kontoplan 
Daglig leder rollen  
Daglig leders rapport 

Databehandleravtale

Driftsavtale

Diverse instrukser bygg verktøy (8)  
Dokumenter kompetanse og utvikling 
Driftsbudsjett 
Drøftelsesmøter 
Due Dilligence
E:
Egenkapitalrapport  
Egenmelding
Etableringsbudsjett 
Etterutdanning  
Evaluering av styret  
Evalueringsskjema etter prøvetid 
Egenerklæring HMS  
Egenerklæring GDPR
Endringsoppsigelse  
F:
Faktura 
Ferieplan
Firmabil  
Flyttekontrakt bedrifter  
Flyttekontrakt for privat flytting  
Forretningsplan  
Fortrolighetsavtale  
Franchise 
Franchise avtale
Franchisehåndbok
Fremtidsfullmakt
Fravalg av revisorAS 
Fullmakt

Fullmaktsmatrise

Følgeseddel

G – H:
GDPR dokumentasjon
Generasjonsskifte 
Gjeldsbrev  
Guide til fratredelsessamtaler  
Hjemmekontor  
Husleiekontrakt  
Håndverkerkontrakt  
HMS Minstekrav  
I:
Innkallelse til generalforsamling
Instruks for Key Account manager KAM  
Instruks for markedssjef  
Instruks for salgssjef  
Inkassokrav egeninkasso  
Instruks for daglig leder  
Instruks personvernombud
Instruks styreleder
Instruks for styret  
Instruks kontrollkomitè
Instruks for valgkomitè
Instruks for tillitsvalgt
Instruks for verneombud  
Intensjonsavtale 
Investoravtale
K – L:
Klagebrev  
Kjøpekontrakt  
Kjøpekontrakt bil 
Kjøpekontrakt ved salg og kjøp av eiendom
Konkursbegjæring skifteretten 
Konkurranseklausul
Kostnadskalkyle ved nyansettelse 
Kontantkvittering  
Konflikthåndtering 
Kommunikasjonsplan
Kvalitetshåndbok  
Loggverktøy for GDPR dokumentasjon
Leieavtale
Leieavtale kontor
Leie av bil
Likviditetsbudsjett 
Lisensavtale
Lønnssamtale  
Lønnsslipp
Låneavtalefamilier  
M:
Markedsplan med aktivitetsplan 
Medarbeidersamtale  
Midlertidig ansettelsesavtale
Medarbeiderundersøkelse  
Møtebooking  
Møtefullmakt
Møteledelse
Nedbetalingsplan
O – P:
Omstrukturering og nedbemanning 
Opsjonsavtale generell
Opsjonsavtale for kjøp av fast eiendom
Opplæringsplan
Oppdragsavtale  
Oppsigelse  
Opphørsavtale
Oppbudsbegjæring av AS
Oppsigelse av husleieforhold
Oppfølgingsplan av sykemeldte  
Organisasjonskart
Personvernerklæring
Prosjektplan 
Permitteringsvarsel  
Personalhåndbok  
Pressemelding  
Presentasjon til investor
Profilhåndbok  
Protokoll for kapitalnedsettelse  
Protokoll for kapitalforhøyelse 
Prosjektledelse 
Prosedyrer i bedrifter
Purring og inkasso 
R – V:
Reiseregning 
Rekvisisjon
Regnskapførers uttalelse
Revisors beretning
Reiseforskuddsskjema
Rekrutteringsguide 
Risikovurdering
Salg og salgtrening  
Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon 
Samarbeidsavtale
Situasjonsanalyse
Sjekkliste for avtaler og kontrakter 
Sjekkliste for budsjettering 
Sponsoravtale

Stiftelsesdokument og vedtekter

Stillingsannonse

Stillingsinstruks

Strategiplan  
Styremøteprotokoll
Styrearbeid  
Styreprogram 
Swot analyse  
Salg av kundeportefølje  
Samboerkontrakt  
Styreinstruks  
Salgsbrev / anbud  
Salgsrapport 
Sluttavtale  
Sluttrapport
Styrets årsberetning 
Suspensjon  
Søknadsskjema velferdspermisjon
Timeregistrering 
Taushetserklæring for styremedlemmer  
Testamente 
Varsling 
Vareuttaksbok
Varetellingsliste
Veileder for oppsigelser
Vilkår og betingelser
Villighetserklæring styremedlemmer
Virksomhetsoverdragelse
Visjon og forretningsidè