Eksempel og mal på aksjeeierbok

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på aksjeeierbok

Etter stiftelse skal aksjeselskaper opprettholde akjeeierbok. Dette jmf. Aksjeloven.
Eierskapet i aksjeselskapet fremkommer av aksjene.
Aksjer kan eies av juridiske personer, privatpersoner eller i sameie mellom flere.

Her får du en mal og et eksempel på aksjeeierbok. 

 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument