Skjema for gründere, ledere, rådgivere og styret 

 

Bedre Valg AS, som drifter og eier www.leder1.no, ble opprettet som et resultat av lang tids erfaring med å jobbe med tjenester tilpasset små og mellomstore bedrifter. Nøkkelpersonene hos oss har over 20 års erfaring innen leveranser av bedriftsledelse og tjenester som støtter bedrifter med markedsaktiviteter og bedriftsrådgivning. Vi gir deg som kunde rask respons, og det til hyggelige priser.

Våre veiledere, maler på avtaler, kontrakter, juridiske dokumenter og verktøy er kvalitetssikret av fagmiljøer innen ledelse, økonomi, styrearbeid, personal,  juss og aktører som bistår nyetablerte og gründere. Produktene leveres i henhold til gjeldende reglement, forskrifter, satser og lovverk. Våre kunder er alt fra små og større bedrifter til regnskapskontor, revisorer og advokater. 

Leder1 er en av få aktører som leverer skjema for kjøp, og som gir rådgivere tillatelse til deling av våre maler til egen kundeportefølje og medlemmer. 
Vi utfører også konsulenttjenester i forbindelse med artikler, fagstoff og bistand i utforming av kontrakter, avtaler og formularer. 

Ved å tegne full tilgang til leder1.no så gir vi deg som kunde gratis faglig bistand og support innen personal, styrearbeid, ledelse, juridiske spørsmål innen arbeidsforhold, utforming av avtaler og kontrakter, samt ordinær bistand i bruk av våre dokumentmaler, veiledere og verktøy. Supporttjenesten og konsulentbistand kan også tegnes uten at du er bruker av våre tjenester. Kontakt oss for pristilbud.

© Dokumentmaler og veiledere som du finner på Leder1 går under opphavsrett. Ulovlig bruk av dokumentmaler du forøvrig finner på internett, kan medføre erstatningskrav fra eier. Opphavsrett reguleres av åndsverkloven i Norge. 

Du når vår kundeservice på telefon 924 99 992 , eller benytt skjemaet under for henvendelser.

Vilkår og betingelser ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Forklaring tilknyttet våre dokumenter, veiledere, guider og verktøy 

Juridisk dokument:
Det foreligger ingen formelle krav til kontrakter. Skrives avtalen på papir med innholdet som skal gjelde, og signaturen til begge parter er med, så er det et gyldig juridisk dokument. Denne type dokumenter henviser vi ofte til lovverk, forskrifter og reglement. 

Avtale og kontrakt: 
En avtale eller kontrakt er et skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. Dette er gjerne forhold av rettslig karakter.
En avtale blir til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre part har framstilt. Det skal være en overensstemmelse mellom “tilbud” og aksept. Avtaleinngåelse skjer ofte etter en prosess med “tilbud” fram og tilbake før enighet oppnås. Her under ligger også andre typer avtaler som intensjonsavtaler, arbeidsavtaler, opsjonsavtaler, agentavtaler osv. 

Veileder:
Er en beskrivelse av en prosess, (prosessveileder) som gjerne er tilknyttet et dokument. Dette kan f.eks være i forbindelse med en oppsigelse av et arbeidsforhold. Veilederen gir deg forløpet i prosessen, og forteller deg hvordan du skal forholde deg til riktig formalia. 

Guide:
 

Er f.eks en beskrivelse av hvordan du kan bli Franchisetaker hvordan du skal utforme et budsjett eller utarbeide en strategi i bedriften. Guiden gir deg rett og slett gangen i hvordan du skal utføre. Guidene er ofte satt som ingress på en del av verktøyene du finner hos oss.

Verktøy: 

Er oftest det som baserer seg på filer utformet i Excel. Som det vi benytter til f,eks budsjettering, skjema for kjøregodtgjørelser, simuleringsverktøy etc.  

 

Kjøpsbetingelser og informasjon

Bedre Valg AS – Org.nr. 913 934 849 – Telefon: 92499992

Her finner du den informasjonen du trenger for å handle på våre nettsider og vite hvordan alt fungerer med hensyn til bestilling, betaling, registrering, levering etc.

På vårt nettsted finner du dokumentmaler, veiledere og verktøy i Wordformat, Excel og PDF. Alle leveranser sendes på oppgitt epostadresse som fil. Dokumentmaler og Excelfiler er tilrettelagt for at du selv kan tilpasse innholdet internt. Veiledere leveres i PDF formater. 

Vi  garanterer at alle personlige opplysninger du oppgir kun blir brukt av oss og ikke blir benyttet av tredjemann. I forbindelse med bestillingen kan du også reservere deg mot at vi bruker navn/adresse/e-mail til utsendelse av nyhetsbrev og tilbud. Du kan også si nei til nyhetsbrev i ettertid. Ellers henviser vi til Personvernerklæring som du finner på vår side. Alle priser på nettstedet er oppgitt i norske kroner eks. mva. Vi tar forbehold for skrivefeil og prisforandringer i vår nettbutikk. Det er alltid produktbeskrivelsen som gjelder. Hvis noe er uklart kan du gjerne kontakte oss.

Betaling av produktene / tjenestene skjer vi Vipps eller Paypal som betalingsmiddel, om ikke annet er avtalt på forhånd. Din bestilling mottar du på epost når ordre er godkjent. En ordre er gyldig når ordrebekreftelse og betaling er mottatt. 

Ved feil i produktet, som lovhenvisning, reglement, feil ved linker eller annet, så oppgi dette ved evt. reklamasjon. 

Tilbakemeldinger: 

”  Som vanlig god service og hjelp fra Leder1. ”

” Bedriften vår har hatt god nytte av skjemaene deres , og ser fram til videre samarbeid. “

” Daglig leders rapport var nyttig. Fungerer etter behovet vårt ” 

” Takk for hjelpen med malen deres! Nå har vi fått personalhåndbok i bedriften ”

” Nyttig tjeneste for oss, og takk for god bistand “

” Veldig greit å gjøre endringer i Word. Dette var en god løsning for oss ” 

” Kjempefornøyd med arbeidsavtalen for daglig leder “

” Dette var tjenesten jeg trengte som grûnder “

” Det er meget god kvalitet på dokumentene fra dere “

” Leder1 hjalp meg å utforme en konkurranseklausul. Den fungerte meget bra “