Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

kr 150,00 eks mva

Lovregulert

Kontrollorgan: Datatilsynet – GDPR / Arbeidstilsynet – varsling

 

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som ansatte, klienter og andre er forpliktet til å følge lovverket om GDPR. Det er Datatilsynet som har overordnet ansvar for å etterfølge at lovverket om GDPR overholdes, og agerer med sanksjoner og bøter om loven brytes.

Man må også tenke på renommè og tillit hos dine ansatte, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere om personopplysninger kommer på avveie.
Som virksomhet kan man kan ikke velge eller unnlate å ta personvernet på alvor. Uten å dokumentere at GDPR gjennomføres i virksomheten, så bryter du altså loven.

For å imøtekomme kravene fra Datatilsynet, har vi sammensatt 14 skjema som inkluderer blant annet veiledere,  erklæringer, internkontrollsystem, maler mm, og som gjør at du følger lovens krav og føringer på hvordan GDPR skal utføres i virksomheten. Du får også med rutinebeskrivelser og dokumenter som dekker lovkravene rundt varsling. (Nye lovkrav om varslingsrutiner trådte i kraft fra januar 2020 ).

I vår leveranse av GDPR dokumentasjon så har vi sørget for at du enkelt kan tilpasse alle dokumentene til egen virksomhet. Ved behov så bistår vi gjerne med fortolkninger, kvalitetssikring og annen support rundt GDPR. Les mer HER


Prisen er et engangsbeløp og tjenesten er ikke tilknyttet abonnement.
Dette produktet inngår ikke i
Tilgang til 10 valgfrie dokumenter

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter