Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

kr 650,00 eks mva

Lovpålagt, kontrollorgan Datatilsynet

Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som ansatte, klienter og andre er forpliktet til å følge lovverket om GDPR.

Det er Datatilsynet som har overordnet ansvar for å etterfølge at lovverket om GDPR overholdes, og agerer med sanksjoner og bøter om loven brytes. Som virksomhet kan man kan ikke velge eller unnlate å ta personvernet på alvor.

Dokumentasjon krever ikke en dyr programvare, det er tilstrekkelig med tekstbehandlingsdokument og regneark, men man må sørge for at dokumentasjonen er skriftlig og elektronisk. Altså gjøres lett tilgjengelig ved en eventuell kontroll fra myndighetene.

For å imøtekomme kravene fra Datatilsynet, har vi sammensatt et sett av dokumenter som inkluderer veiledere, protokoller,  erklæringer, internkontrollsystem, maler mm, og som gjør at du følger kravene og føringer på hvordan GDPR skal utføres og dokumenteres i virksomheten. 

I vår leveranse av GDPR dokumentasjon har vi sørget for at du kan tilpasse dokumentene til egen virksomhet. 

Spørsmål og svar om GDPR kan du laste opp her som PDF  GDPR

Trenger du hjelp til dokumentasjonen? Les mer om personvernrådgiver

 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.