Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

kr 150,00 eks mva

Eksempel og mal på GDPR dokumentasjon

Alle virksomheter som behandler personopplysninger som ansatte, klienter og andre er forpliktet til å følge lovverket om GDPR. Det er Datatilsynet som har overordnet ansvar for å etterfølge at lovverket om GDPR overholdes, og agerer med sanksjoner og bøter om loven brytes.

Som virksomhet kan man kan ikke velge eller unnlate å ta personvernet på alvor. Uten å dokumentere at GDPR gjennomføres i virksomheten, så bryter du altså loven.

For å imøtekomme kravene fra Datatilsynet, har vi sammensatt 14 skjema som inkluderer blant annet veiledere,  erklæringer, internkontrollsystem, maler mm, og som gjør at du følger lovens krav og føringer på hvordan GDPR skal utføres i virksomheten. Du får også med rutinebeskrivelser og dokumenter som dekker lovkravene rundt varsling. Nye lovkrav om varslingsrutiner trådte i kraft fra januar 2020.

I vår leveranse av GDPR dokumentasjon så har vi sørget for at du enkelt kan tilpasse alle dokumentene til egen virksomhet. 

Dette produktet inngår ikke i kjøp av 10 valgfrie dokumenter.

Lovregulert

Kontrollorgan: Datatilsynet – GDPR / Arbeidstilsynet – varsling

 

 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument