Personvernerklæring

Vår nettstedsadresse er: https://leder1.no. Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger. 

Leder1 AS
Behandlingsansvarlig: Tommy Svendsen
Org.nr. 913 934 849
Telefon: 92499992
Epost: support@leder1.no
Ranheimsvegen 189p
7055 Ranheim

Denne personvernerklæringen omhandler om hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Vi innhenter følgende opplysninger:
Firmanavn, adresse, postnr og sted, fullt navn på bestiller/kontaktperson, telefon og epostadresse. I tillegg oppbevarer vi kundehistorikken og hvilke produkter du har kjøpt gjennom oss. 

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar i innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder. 

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:
Bruk av epostadresse til utsending av produkter på fil, samt informasjon tilknyttet ditt kjøp, blant annet betalingsmiddel som er benyttet.
Uten oppgitt gyldig epostadresse kan vi ikke levere produkter på fil.
Du kan når som helst velge å si nei til epostmottak fra oss. 

Du kan be om: 
Innsyn i informasjonen vi har registrert på deg. Om at feil informasjon på deg rettes, eller at personinformasjon vi har registrert på deg slettes. Vi har rutiner for dette. 

Hvis du retter henvendelser til oss via epost og gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret. Disse slettes innen 1 virkedag om ikke et kundeforhold blir opprettet. 

Vi opplyser om benyttelse av cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Cookies erklæring framkommer på vår nettside. 

Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

Grunnlag for å behandle personopplysninger er etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert uten samtykke. 

Vi har rutiner for varsling dersom personopplysninger kommer på avveie. 

Informasjonskapsler:
Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel, og er der for å gjøre ting lettere for deg. Informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin.