Tilgang til Leder1 i 12 måneder

kr 990,00 eks mva

Leder1 gir deg veiledere, skjema, dokumentmaler og verktøy som styrker deg i rollen som leder og rådgiver! 

Dokumentene du finner på Leder1 leveres i kjente filformater som Word, PDF og Excel, og er kvalitetssikret av fagmiljø innen ledelse, personal, styrearbeid og økonomi. Dokumenter og skjema er til en hver tid løpende oppdatert og kvalitetssikret i henhold til gjeldende satser, forskrifter, reglement og lovverk. 

  • Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med personalledelse, avtaler og kontrakter, økonomi og styrearbeid.
  • Malene leveres som fil etter bestilling.
  • Intern søkefunksjon på leder1.no for å finne relevant produkt.
  • Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.
  • Hev egenkompetansen som leder, personalansvarlig, styremedlem eller rådgiver.

I avtalen på 12 måneder inngår:
  • Tilgang til alle dokumentmaler som til en hver tid er tilgjengelig på Leder1. 
  • Faglig bistand og ordinær support i bruk av dokumentmalene.

Ved å tegne full tilgang til alle produktene gjøres tjenesten tilgjengelig etter bestilling.
Brukeropplysninger sendes til oppgitt epostadresse. Tjenesten er ikke tilknyttet abonnement.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument