Eksempel og mal på varsling

kr 140,00 eks mva

Lovpålagt, kontrollorgan arbeidstilsynet

Eksempel og mal på varsling

Varsling er lovregulert for virksomheter som har ansatte og innleid arbeidskraft.
Det skal derfor utarbeides rutiner for varsling, og som må følges opp av arbeidsgiver. 
 

Ved forhold som er kritikkverdige på arbeidsplassen så skal man varsle. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven. Det er ledelsen sitt ansvar å forpliktelse å sørge for at rutiner for varsling er på plass i virksomheten. 

Forhold som er kritikkverdige i egen virksomhet kan f.eks være brudd på retningslinjer, lover og regler eller alminnelige etiske normer rundt for eksempel personvernet, arbeidsforhold, fare for liv, helse, klima og miljø med mer. Som arbeidsgiver har man også plikt til å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

Her gir vi deg et sett av dokumenter på hvordan internvarsling kan gjennomføres i bedriften, med skjemaer, veiledere, rutinebeskrivelser og henvisning til oppdatert lovverk rundt varsling.
Med dette settet har du ivaretatt lovens krav om varslingsrutiner. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.