Eksempel og mal på varsling

kr 70,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på varsling

Varsling er lovregulert for virksomheter over 5 ansatte, og det skal derfor utarbeides rutiner for varsling. 

Ved forhold som er kritikkverdige på arbeidsplassen så skal man varsle.
Dette gjelder for arbeidstaker og innleid arbeidskraft. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven.

Forhold som er kritikkverdige i egen virksomhet kan f.eks være brudd på retningslinjer, lover og regler eller alminnelige etiske normer.

Her gir vi deg et eksempel og mal på hvordan internvarsling skal gjennomføres i bedriften, med beskrivelser og henvisning til lovverket.

Support og kundeservice på telefon 924 99 992, eller epost ts@leder1.no

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter