Eksempel og mal på varsling

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på varsling

Varsling er lovregulert for virksomheter som har ansatte og innleid arbeidskraft.  Det skal derfor utarbeides rutiner for varsling. 

Fra og med 01.01.2020, så gjelder nye varslingsregler som må følges opp av arbeidsgiver. 

Ved forhold som er kritikkverdige på arbeidsplassen så skal man varsle. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven. Det er ledelsen sitt ansvar å forpliktelse å sørge for at rutiner for varsling er på plass i virksomheten. 

Forhold som er kritikkverdige i egen virksomhet kan f.eks være brudd på retningslinjer, lover og regler eller alminnelige etiske normer rundt for eksempel personvernet, arbeidsforhold, fare for liv, helse, klima og miljø med mer. Som arbeidsgiver har man også plikt til å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

Her gir vi deg et eksempel og mal på hvordan internvarsling kan gjennomføres i bedriften, med skjemaer, veiledere, rutinebeskrivelser og henvisning til oppdatert lovverk rundt varsling som trådte i kraft januar 2020. 

Lovregulert

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument