Kompetanse og fagmiljø

Nøkkelpersonene i Leder1 har over 25 års erfaring med ledelse, salg, personal og styrearbeid. Og med støtte fra vårt fagmiljø, er vi i stand til å levere kvalitetssikrede tjenester og  dokumenter til alle typer virksomheter. 

Våre kompetansefelt er basert på erfaring og en praktisk tilnærming for enkle løsninger rundt våre tema. Ved bruk av dokumentmaler, veiledere og sjekklister, sørger vi for at riktig formalia,  reglement, lovverk og forskrifter følges. Leder1 har gjennom årene levert 10000 dokumenter til over 5500 virksomheter. 

Styrken vår ligger i det å gjøre det enkelt og tidsbesparende for våre kunder, samtidig som vi leverer tjenester til hyggelige priser. 

Med vårt nettverk av fagmiljø bistår vi med utarbeidelse av;

– juridiske kontrakter og avtaler
– generelle kontraktformular
– protokoller
– risikovurdering og HMS dokumentasjon
– forretningsplaner
– instrukser
– artikler og internettkommunikasjon
– strategiarbeid
– personalhåndbøker
– stiftelsesdokumenter
– avvikling av selskap
– salg eller kjøp av virksomheter / kunder
– produksjon av dokumenter rundt franchise
– gjennomføring av GDPR dokumentasjon

I tillegg påtar vi oss prosjektoppdrag og leverer tjenester og «management for hire» for idrettslag og andre virksomheter.
Vi inntrer også i rollen som personvernrådgiver og personvernombud i virksomheter. 

Leder1 har erfaring og kompetanse innen: 

SALG

erfaring som salgssjef
etablering av salgsavdeling for flere virksomheter, ansettelser, opplæring, oppfølging og drift av salgsavdeling
produktutvikling, etablering av nye produkter og utfasing av produkter 
budsjettering og rapportering
personalansvar
salgskurs, internt og eksternt

DAGLIG LEDELSE OG PERSONAL

erfaring med daglig ledelse i privat sektor og idrettslag
daglig drift av virksomheter
personalansvar, ansettelser, utfasing og oppsigelser
markedsføring
budsjettering
rapportering til styre
utarbeidelse av dokumentasjon til bruk for ledelse, ansatte, styre og myndigheter
salg og oppkjøp av virksomheter
økonomistyring
ledelse i strategiarbeid, utarbeidelse av nettstrategi og nettsteder, artikler, kvalitetshåndbøker m.m.
kursvirksomhet, internt og eksternt

STYREARBEID

erfaring med styrearbeid og møteledelse
styreleder og styremedlem i privat sektor og idrettslag
utarbeidelse av dokumentasjon, styreprogram og rapportering til myndigheter
kursvirksomhet, internt og eksternt
ledelse i strategiarbeid i virksomheter, utarbeidelse av kvalitetshåndbøker, HMS m.m.

Trenger du hjelp til noe? Send oss gjerne en epost ⇓

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.