Mal og eksempel på kvalitetshåndbok

kr 130,00 eks mva

Mal og eksempel på kvalitetshåndbok

Kvalitetshåndboken er et godt hjelpemiddel og er forøvrig et glimrende verktøy for markedsføring av bedriftens kvalitetsarbeid.
I tillegg så kan kvalitetshåndboken være et godt verktøy som vedlegg i anbudssammenheng.

Intensjonen med en kvalitetshåndbok er å beskrive overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere hvordan man tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i bedriften.

Håndboken er inndelt i kapitler som gjør det enkelt å etablere, tilpasse og vedlikeholde bedriftens interne rutiner.

Her ivaretar du en veileder for de ansatte, samt gir et godt presentasjonsverktøy mot leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Leder1 leverer her en standardversjon av kvalitetshåndbok som mal i Word format. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.