Mal og eksempel på kvalitetshåndbok

kr 110,00 eks mva

Mal og eksempel på kvalitetshåndbok

Kvalitetshåndboken er et godt hjelpemiddel og er forøvrig et glimrende verktøy for markedsføring av bedriftens kvalitetsarbeid.
I tillegg så kan kvalitetshåndboken være et godt verktøy som vedlegg i anbudssammenheng.

Intensjonen med en kvalitetshåndbok er å beskrive overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere hvordan man tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i bedriften.

Håndboken er inndelt i kapitler som gjør det enkelt å etablere, tilpasse og vedlikeholde bedriftens interne rutiner.

Her ivaretar du en veileder for de ansatte, samt gir et godt presentasjonsverktøy mot leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Leder1 leverer her en standardversjon av kvalitetshåndbok som mal i Word format. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument