Eksempel og mal på gjeldsbrev

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på gjeldsbrev

Den som låner ut penger, i privat sammenheng eller i tilfeller der arbeidstager låner penger av arbeidsgiver, vil man normalt kreve at debitor / låneaker undertegner et formelt gjeldsbrev. Et gjeldsbrev må være skriftlig for at det skal være gyldig. 

Vår dokumentmal er utformet slik et formelt gjeldsbrev skal være – med blant annet henvisning til lovverk. 

 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument