Eksempel og mal på nedbetalingsplan

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på nedbetalingsplan

En nedbetalingsplan bør vise en plan over avdrag, renter og eventuelle gebyrer.
Ved private lån, så kan man benytte en rente som begge partene er enige om.
Planen skal inneholde oversikt over varighet på lånet, antall terminer og beløp.

Nedbetalingsplanen skal altså vise en oversikt hele lånet fram til det er nedbetalt.

Det anbefales at nedbetalingsplanen er en del av for eksempel et gjeldsbrev/låneavtale.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.