Eksempel og mal på låneavtale i familier

kr 50,00 eks mva

Eksempel og mal på låneavtale i familier

Lån i familieforhold sikrer både skyldner og utlåner i familier.

Den som låner ut penger vil normalt kreve at skyldner undertegner en låneavtale som fungerer som et gjeldsbrev.

Det er ikke bare det at en låneavtale regulerer selve lånet, men det er også viktig i sammenheng overfor skattemyndigheter at det faktisk er et lån og ikke noe som kan utløse f.eks arveavgift. 

Denne låneavtalen kan tilpasses etter eget behov, og det anbefales at man benytter normrentesatser – lik beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. Normrentesatser finner du på skatteetaten.no

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument