Eksempel og mal på situasjonsanalyse

kr 70,00 eks mva

Utarbeid situasjonsanalyse i virksomheten

En situasjonsanalyse skal beskrive virksomheten, finne styrker og svakheter i organisasjonen ved å kartlegge og analysere status i prosesser, prosjekter, arbeidsbetingelser, personal, økonomi, konkurransesituasjonen mm.

Analysen gir et godt grunnlag for å finne forbedringer og identifisere beslutninger. Gjennom å lage en situasjonsanalyse så kreves det at flere av bedriftens ressurser deltar. Vårt eksempel viser hvordan en analyse kan utformes og hva situasjonsanalysen bør inneholde av «overskrifter.»

Du får også eksempler på hva som kan legges til som avsnitt for å lage en situasjonsanalyse.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.