Eksempel og mal på strategiarbeid i bedrifter

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på strategiarbeid

En strategi skal kommuniseres til hele organisasjonen. Ikke bare verbalt, men også skriftlig, og med definerte målsetninger. Målsetningene skal fastlegges og nå ut til alle – ut fra den overordnede strategien. Dermed oppnår man også større eierskap i organisasjonen.

Leder1.no gir deg som leder tips og innspill, beskrivelser og enkle modeller for gjennomføring av strategiarbeidet fra A til Å. Underlag som kan gi motivasjon og forståelse for hvor viktig strategiarbeid kan være i virksomheten.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.