Eksempel og mal på driftsbudsjett

kr 90,00 eks mva

Eksempel på driftsbudsjett

Driftsbudsjettet gir økonomisk kontroll over inntekter og kostnader.

Dette er et svært nyttig verktøy for de som er i en oppstartsfase hvor man ikke har erfaringstall som underlag.

Vi gir deg et verktøy for å holde kontrollen på resultatbudsjettet, inntekter og kostnader. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument