Eksempel og mal på avtale om hjemmekontor

kr 55,00 eks mva

Eksempel på avtale om hjemmekontor

Flere og flere medarbeidere får tilgang til å benytte hjemmekontor gjennom sin arbeidsgiver. Avtale om hjemmekontor faller inn under visse krav. 

Her får du en mal på hvordan en avtale om hjemmekontor kan være. Denne avtalen dekker omfang, varighet, oppsigelsestid, utstyrsbehov, lovhenvisning mm. Leveres som fil og kan tilpasses internt.

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument