Eksempel og mal på protokoll for kapitalnedsettelse

kr 70,00 eks mva

Mal på kapitalnedsettelse

Kapitalnedsettelse skal kunngjøres i Brønnøysundregistrene og meldes til foretaksregistret innen to måneder etter generalforsamlingens beslutning.
Det er generalforsamlingen i et selskap som kan utføre kapitalnedsettelsen, først etter at styret har fremmet forslag til generalforsamlingen om at det skal utføres en kapitalnedsettelse.

Eksempler på nedsetting kan være at beløp skal benyttes til avsetning til fond, utdeling til aksjonærer, sletting av aksjer eller dekke opp underskudd i regnskapskap.

Leder1 gir deg her en mal på protokoll for nedsettelse av kapital.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.