Eksempel på vilkår og betingelser

kr 90,00 eks mva

Avtalemal på vilkår og betingelser

Denne avtalemalen kan tilpasses internt og kan benyttes i sammenheng med levering av digitale tjenester/programvare til bedrifter og privatpersoner. Kan også tilpasses til bruk for slag av produkter i forbindelse med nettbutikk. 

Malen er satt opp med det som er vesentlig å opplyse om når det gjelder vilkår og betingelser som tjenestebeskrivelse og leveranse, betaling, kundeservice/support, oppsigelse, mislighold av tjenesten mm.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument