Eksempel og mal på avskjedigelse av medarbeider

kr 70,00 eks mva

Avskjedigelse av medarbeider

Som arbeidsgiver har du mulighet til å avskjedige en arbeidstaker. Avskjedigelsen gjør at et arbeidsforhold kan opphøre med øyeblikkelig virkning.

Forut for en avskjedigelse så må det gjøres tilstrekkelig vurdering av forholdet, og du som arbeidstaker har plikter å følge i henhold til lovverket.

Leder1 gir deg en prosessveileder på hvordan du håndterer avskjedigelse av medarbeider.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.