Eksempel og mal på HMS

kr 180,00 eks mva

Eksempel og mal på HMS

Lovens minstekrav om dokumentert HMS

HMS skal dokumenteres i omfang og form som er nødvendig basert på aktiviteter, virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.
Helse og miljøsikkerhet er regulert i arbeidsmiljøloven, og gjennomføring av tiltak tilknyttet HMS arbeidet er det viktigste i bedriften.
Det er virksomhetens ledelse som må sørge for at lovpålagt HMS overholdes.

HMS arbeidet trenger ikke å være omfattende for småbedrifter dersom det er lite risikofylt aktivitet i bedriften. Det viktigste er at dette ivaretas, tilpasses din virksomhet og dokumenteres.

Med vårt sett av dokumenter for HMS, hvor du får verktøy for risikokartlegging, veileder for internkontroll, veileder for oppbygging av stoffkartotek, HMS håndbok og egenerklæring for HMS, ivaretar du dokumentasjonsplikten iht. lovens minstekrav.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.