Eksempel og mal på styrearbeid

kr 110,00 eks mva

 

 

Varenummer: styrearbeid01 Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på styrearbeid

Øverste ledelse i selskapet er styret. Oppgavene til styret er regulert i aksjelovens § 6-12. Styret har ansvaret for at det fastsettes planer, retningslinjer, budsjett og forsvarlig organisering av driften. Styret skal derfor selv ha en ”aktiv” rolle i selskapets ledelse, selv om styret er eksternt og ikke er i daglig drift. I tillegg til dette kommer styrets kontrollfunksjon, hvor bla. økonomi ( regnskap ) og formuesforvaltning er i varetatt for kontroll.

Daglig leder fremlegger informasjon som styret skal behandle i møter. Det settes derfor store krav til styret som organ. 

Styrets oppgave er en strategisk rolle, ha ansvar for selskapets ledelse, ha en tilsynsfunksjon og ha et ansvar for informasjonen som er i bedriften. 

I dette settet av dokumentmaler får du styreinstruks, styreprotokoll, sjekklister, styreprogram, rapporteringsverktøy mm for tilrettelegging av praktisk styrearbeid.

Filene leveres elektronisk, slik at de enkelt kan distribueres eller skrives ut for bearbeiding og presentasjon. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter