Eksempel og mal på styrearbeid

kr 180,00 eks mva

Lovpålagt, aksjeloven

Eksempel og mal på styrearbeid

Øverste ledelse i selskapet er styret. Oppgavene til styret er regulert i aksjelovens § 6-12. Styret har ansvaret for at det fastsettes planer, retningslinjer, budsjett og forsvarlig organisering av driften. Styret skal derfor selv ha en ”aktiv” rolle i selskapets ledelse, selv om styret er eksternt og ikke er i daglig drift. I tillegg til dette kommer styrets kontrollfunksjon, hvor bla. økonomi ( regnskap ) og formuesforvaltning er i varetatt for kontroll.

Daglig leder fremlegger informasjon som styret skal behandle i møter. Det settes derfor store krav til styret som organ. 

Styrets oppgave er en strategisk rolle, ha ansvar for selskapets ledelse, ha en tilsynsfunksjon og ha et ansvar for informasjonen som er i bedriften. 

I dette settet av dokumentmaler får du veileder for styrearbeid, styreinstruks, styreprotokoll, styreprogram, sjekklister, styrets årsberetning, villighetserklæring og rapporteringsverktøy.
Her får du det du trenger  for tilrettelegging av praktisk styrearbeid.

 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.