Eksempel og mal på agent og forhandleravtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på agent og forhandleravtale

I forhold der det skal inngås avtale om salg, skal det inngås skriftlig avtale mellom partene. Dette gjelder uansett om det er tidsbestemt / ikke – tidsbestemte avtaler.
Avtalen skal beskrive og regulere rettigheter og plikter for begge parter. Her får du en agent og forhandleravtale som dekker lovens minstekrav i agenturloven.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument