Eksempel og mal på rekruttering

kr 40,00 eks mva

Eksempel og mal på rekruttering av medarbeider

Det er viktig at organisasjonen treffer riktig når ny medarbeider skal ansettes. Det er ingen lett oppgave å finne, utvelge og ansette rette person.

Her får du en guide med tipslister, veiledende tekster og verktøy som kan benyttes når ny medarbeider skal rekrutteres.

Guiden leveres som fil og kan tilpasses etter eget ønske. Betal kun engangsbeløp og få tilsendt veiledningen direkte på epost – klart til bruk.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument