Eksempel og mal på medarbeidersamtale

kr 70,00 eks mva

Varenummer: medarbeidersamtale01 Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal for medarbeidersamtale

En medarbeidersamtale er en personlig samtale mellom medarbeider og leder.
Denne samtalen skal være adskilt fra daglig omgang og daglig samtale.
Medarbeidersamtalen er regulert i § 4 i AML (Arbeidsmiljøloven) og skal skje minst en gang pr. år.
Medarbeidersamtalen skal gi grunnlag for at begge parter skal gi tilbakemelding, og avklare forhold i arbeidssituasjonen.

Vi har veiledere, dokumenter og verktøy for praktisk gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Filene leveres elektronisk, slik at de enkelt kan distribueres eller skrives ut for bearbeiding. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter