Eksempel og mal på medarbeidersamtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal for medarbeidersamtale

En medarbeidersamtale er en personlig samtale mellom medarbeider og leder.
Denne samtalen skal være adskilt fra daglig omgang og daglig samtale.
Medarbeidersamtalen er regulert i § 4 i AML (Arbeidsmiljøloven) og skal skje minst en gang pr. år.
Medarbeidersamtalen skal gi grunnlag for at begge parter skal gi tilbakemelding, og avklare forhold i arbeidssituasjonen.

Vi har veiledere, dokumenter og verktøy for praktisk gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Filene leveres elektronisk, slik at de enkelt kan distribueres eller skrives ut for bearbeiding. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.