Eksempel og mal på due diligence

kr 80,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel på due diligence

Due dilligence er det engelske begrepet på selskapsgjennomgang. Due dilligennce er en metode som benyttes for å samle informasjon om et selskap hvor det er en pågående prosess knyttet til endringer i virksomheten, oppkjøp eller fusjon.

Formålet med due dilligence er at ledelsen får et godt beslutningsgrunnlag, og at det gir kjøpende og selgende selskap en trygghet i forhandlinger.

Due dilligence er ofte en omfattende prosess, og man benytter normalt eksterne konsulenter til å utføre selskapsgjennomgang.

Her har vi laget en veileder, som gir deg innsikt i en prosess tilknyttet Due dilligence. Veilederen gir deg en sjekkliste, og det man trenger å forberede i forbindelse med selskapsgjennomgang og finansiell analyse.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter