Eksempel og mal på fullmakt

kr 70,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Fullmakter kan man ha bruk for i privat sammenhemg og i næringslivet.

En fullmaktstaker eller fullmektig er den som gis rett til å opptre på andre sin vegne. En fullmaktsgiver er den som gir retten til at andre opptrer på deres vegne.

En fullmakt kan gis i sammenheng med inngåelse av kontrakter og avtaler, ved kjøp av varer eller tjenester, møtedeltakelse mm.
Poenget med en fullmakt er at den bør begrenses til at fullmaktsgiver skal gi en fullmakt som fullmektig skal kunne råde over. Fullmakter bør helst benyttes til personer over 18 år.

Her får du en generell fullmakt som kan tilpasses etter behov.

Se også fremtidsfullmak

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter