Eksempel og mal på avtale om salg av kundeportefølje

kr 70,00 eks mva

Salg av kundeportefølje

For å overdra eller selge kunder og kundeportefølje må det inngås skriftlig avtale.
Denne avtalen skal inneholde det vesentligste som salgsobjekt, vederlag og tidspunkt for overtakelse.
En slik avtale kan også inneholde begrensninger for partene ved leveransen eller overtakelsen.

Her får du et eksempel på mal i forbindelse med salg av kunder og portefølje.

 

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument