Eksempel og mal på konflikthåndtering

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på konflikthåndtering

Generelt kan man si at en konflikt oppstår hvor minst en person føler seg frustrert eller er irritert pga en eller flere personer. Før man går i en prosess for konflikthåndtering, så bør tre ting kartlegges og defineres:

1. Hvor alvorlig er konflikten?

2. Hva er grunnlaget for konflikten?

3. Hva kan gjøres for å løse konflikten?

Få tilgang til beskrivelser, dokumentmaler og verktøy for konflikthåndtering.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument