Eksempel og mal på pressemelding

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på pressemelding

Det er noen prinsipper som må følges før du sender pressemelding. En pressemelding skal inneholde faktaopplysninger og skal være helt fri for reklame.

Gjennom vårt enkle malverk for pressemelding får du tips, råd, eksempler og et enkelt verktøy klart til bruk for utsendelse av pressemeldinger.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument