Eksempel og mal på søknadsskjema for velferdspermisjon

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på søknadsskjema for velferdspermisjon

Skal man søke om velferdspermisjon må det søkes om dette til arbeidsgiver.
I henhold til arbeidsmiljøloven § 12-7. har man varslingsplikt når man skal søke permisjon. Så snart man har kjennskap til at man må søke om permisjon, så gjør arbeidsgiver oppmerksom på dette.

En velferdspermisjon kan søkes med rett til lønn, og det er ikke alle velferdspermisjoner som gir krav på lønn. I vårt søknadsskjema får du også lovhenvisning rundt velferdspermisjon. Skjemaet benyttes internt i virksomheten. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument