Eksempel og mal på flyttekontrakt for bedrifter

kr 55,00 eks mva

Flyttekontrakt for bedrifter under flytting

Her er et eksempel og mal på kontrakt i forbindelse med flytting av bedrift/kontorhold.
En inngått kontrakt regulerer ansvarsforhold og verdier for begge parter i en flytteprosess.

Malen leveres i wordformat og kan tilpasses internt. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument