Dokumenter kompetanse og utvikling

kr 70,00 eks mva

Registrer kompetanse og utviklingstiltak til dine medarbeidere

Her får du en mal og eksempel i excel på hvordan du kan registrere og dokumentere kompetansen og utviklingen til ansatte.

Hold oversikt ved å benytte vårt enkle verktøy til registrering av CV, opplæringstiltak, kurs, stillingsbeskrivelser, utviklingsplaner, logging av medarbeidersamtaler, sertifikater mm. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument