Eksempel og mal på arbeidsavtale for daglig leder

kr 90,00 eks mva

Dokumentmal på arbeidsavtale, sjekkliste og instruks for daglig leder

Daglig leders arbeidsavtale er som oftest mer omfattende enn standard arbeidsavtale for ansatte.

Arbeidsmiljøloven sier blant annet at det kan være unntak i arbeidsavtalen når det gjelder virksomhetens øverste lederskap.

Disse unntakene må fremgå i arbeidsavtalen. Blant annet så kan dette gjelde klausuler, konkurrentforhold,
fraskrivelse av oppsigelse, forretningsstrategier, kundeforhold, produktutvikling mm.

Vi gir deg her en dokumentmal på arbeidsavtale, sjekkliste og instruks for daglig leder.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument