Eksempel og mal på franchise

kr 200,00 eks mva

Eksempel og mal på franchise

Franchise er en organisasjonsform som benyttes i mange bransjer. Franchise er to selvstendige parter som samarbeider, og hvor franchisegiver eier et konsept og har stått for utvikling.

I dette settet av dokumenter får du mal på avtale om franchise, sjekkliste for franchiseavtale og mal på franchisehåndbok.

Under et utviklingsprosjekt i forbindelse med franchise, så er det nødvendig med håndbok for å knyte sammen franchiseavtalen, et opplæringssystem og kvalitetssikring. Franchisehåndboken gir underlaget for hvordan en skal drive forretning, følge prosedyrer, samarbeide med franchisegiver om hvilke krav og forventninger som stilles til franchisetaker. Franchisehåndboken inneholder veiledningstekst hvor man enkelt kan legge inn interne beskrivelser.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.