Eksempel og mal på franchise

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på franchise

Franchise er en organisasjonsform som benyttes i mange bransjer. Franchise er to selvstendige parter som samarbeider, og hvor franchisegiver eier et konsept og har stått for utvikling.

Dette er en veileder for deg som ønsker kunnskap og innføring i de grunnleggende prinsippene for franchise.
Dette kan benyttes som et underlag for deg som har planer om å etablere franchisetakere. Som franchisegiver er det viktig at du deltar i prosessen og understøtter potensielle franchisetakere med informasjon som kostnader, finansiering osv.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument