Mal og eksempel på evaluering av styret i idrettslag

kr 60,00 eks mva

Eksempel og mal på evaluering av styret i idrettslag

Arbeidsoppgavene i styret har over tid endret seg i takt med lovverk og reglement. Større krav til kompetanse, kvalitet, etikk, strategi, økonomikontroll mm er viktigere enn tidligere.

For å kunne gjøre evalueringer av styrets oppgaver, så kan en revisjon av styrets arbeid være på sin plass.

Økt effektivitet for å utføre oppgaver i styret er vesentlig for å imøtekomme forventninger og krav fra medlemmer, utøvere og de som har verv i idrettslaget.

Et godt evalueringsverktøy er svært nyttig for å få analysert og vurdert styrearbeidet på avdelingsnivå eller i hovedlag.

Gjennom å benytte enkle verktøy, guider og tipslister så ivaretas dette. Benytt derfor evalueringen av idrettslagets arbeid i sammenheng med styremøter og årsmøter.

Med dette verktøyet involveres både styrets medlemmer, daglig leder og styreleder i evalueringen. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.