Eksempel og mal på daglig leders rolle og ansvar

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Eksempel og mal på daglig leders rolle

Rollen som daglig leder betyr overordnet ansvar for virksomheten. Dette gjelder drift og personal.

I tillegg så må den utførende daglig lederrollen være i god relasjon med eiere og styret.

Sørg for at du som styrer virksomheten jobber effektivt og korrekt i forhold til formalia og ansvaret du har som daglig leder. et enkelt styringsverktøy som daglig leder innen temaene:

Veileder og teknikker for god ledelse
Personal og ansettelser 
Beskrivelser innen konflikthåndtering, oppsigelser, nedbemanning og permitteringer
Rapportering fra daglig leder

 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter