Eksempel og mal på daglig leders rolle og ansvar

kr 130,00 eks mva

Eksempel og mal på daglig leders rolle

Rollen som daglig leder betyr overordnet ansvar for virksomheten. Dette gjelder drift, utvikling og personal. I tillegg må den utførende daglig leder rollen være i god relasjon med eiere og styret.

Sørg for at du som styrer virksomheten jobber effektivt og korrekt i forhold til formalia og ansvaret du har som daglig leder.
Her får du en veileder for daglig leder rollen.
I følge asl § 6-15 er daglig leder også pålagt en løpende rapporteringsplikt. Her gir vi deg også et verktøy for rapportering til styret, samt instruks for daglig leder. 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.