Eksempel og mal på daglig leders rolle og ansvar

kr 90,00 eks mva

Eksempel og mal på daglig leders rolle

Rollen som daglig leder betyr overordnet ansvar for virksomheten. Dette gjelder drift og personal.

I tillegg så må den utførende daglig lederrollen være i god relasjon med eiere og styret.

Sørg for at du som styrer virksomheten jobber effektivt og korrekt i forhold til formalia og ansvaret du har som daglig leder. Et enkelt styringsverktøy som daglig leder innen temaene:

Veileder og teknikker for god ledelse
Personal og ansettelser 
Beskrivelser innen konflikthåndtering, oppsigelser, nedbemanning og permitteringer
Rapportering fra daglig leder

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument