Eksempel og mal på lisensavtale

kr 125,00 eks mva

Eksempel og mal på lisensavtale

En lisensavtale kan gjelde et varemerke, kompetanse, teknologi, produkt, patent eller en patent.
Lisensrett kan gis for en bransje, et spesifikk område eller marked. Normalt kan det også være en kombinasjon av flere rettigheter.

Det kan være greit å vurdere juridisk bistand når en lisensavtale skal opprettes. Det gjelder for både lisensgiver og lisenstaker.

Som et innspill er det greit å starte med en intensjonsavtale, som deretter overtas av en lisensavtale på et senere tidspunkt.

Vi har sammensatt dokumentmaler for utarbeidelse av lisensavtale. Her får du sjekkliste, mal på intensjonsavtale og mal på lisensavtale.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.