Eksempel og mal på avtale om firmabil

kr 55,00 eks mva

Eksempel på avtale om firmabil

 

Her får du en tilrettelagt mal på avtale om firmabil. Avtalen regulerer firmabil avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen dekker områder som service, forsikring,  disposisjonsrett av kjøretøy, ansvar, verksted og eventuelle kostnadsfordelinger.

Malen henviser også til beskatning etc. for bruk av firmabil.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument