Eksempel og mal på opsjonsavtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel på opsjonsavtale

En opsjonsavtale gir en rett til å kjøpe eller selge varer eller andre ytelser f.eks forbundet med et geografisk område, emisjon eller annet. Opsjonsavtalen kan også være en forlengelse av nåværende avtale, eller at man inngår avtale hvor en part gis en opsjonsrett.

Det kan i de fleste tilfeller være at styret, eller andre aktører må godkjenne en opsjon ved å gi fullmakt.

Leder1 gir deg et eksempel på opsjonsavtale, samt en mal på hvordan en fullmakt kan se ut. 

 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.