Eksempel og mal på testamente

kr 80,00 eks mva

Eksempel, sjekkliste og mal på testamente

Et testamente benyttes stort sett ved tilgodeselse til noen som ikke er arving etter lovbestemmelsene.
Et testamente skal inneholde en del formkrav som må oppfylles.

Her får du en sjekkliste med lovhenvisning, kravspesifikasjoner og en mal på testamente som kan tilpasses etter behov.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument