Eksempel og mal på kommunikasjonsplan

kr 30,00 eks mva

Treff riktig med kommunikasjonen

Kommunikasjon er et virkemiddel som benyttes for å oppnå et mål. Skal kommunikasjonen ha riktig virkning, må den planlegges riktig.
Kommunikasjonsplanen skal hjelpe deg å planlegge samt holde tråden i hva du skal si, hvor det skal sies og til hvem du skal si det.

En kommunikasjonsplan kan benyttes i sammenheng med omstilling i virksomheter, i forbindelse med prosjekter, styremøter, konferanser med mer.

Malen inneholder veiledningstekst og hjelper deg godt på vei for å utarbeide en kommunikasjonsplan.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument