Eksempel og mal på kontantkvittering

kr 55,00 eks mva

Mottar du kontanter ved salg, så sørg for god dokumentasjon og kvittering. 

Her får du en mal og eksempel på kvittering som kan benyttes ved kontantsalg. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument