Eksempel og mal på midlertidig ansettelseavtale

kr 70,00 eks mva

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er at man ansetter personell for en bestemt periode, selv om hovedregelen sier at man skal ansette personell fast. 

Ansetter man noen midlertidig så skal man være klar over hvilke lover og regler som gjelder, og når man kan gjøre dette.

Midlertidig ansettelse kan gjelde i forbindelse med tilkalling / ekstrahjelp, vikariater, sesongarbeid samt andre typer midlertidige stillinger.

Her får du en veileder og en innføring på midlertidig ansettelse. Du får også en mal på midlertidig ansettelsesavtale.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument