Eksempel og mal på kjøpekontrakt for næringseiendom

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Mal på Kjøpekontrakt ved salg av eiendom

Det anbefales alltid at man utarbeider en skriftlig kontrakt for kjøp og salg av næringseiendom.

Vår avtale om kjøp av næringseiendom inneholder det en kjøpekontrakt bør inneholde. Kontraken kan tilpasses etter behov.

På forhånd krever det at selger har tilrettelagt for eventuelle vedlegg til kontrakten. Herunder;
-Skisse og tegninger av eiendommen
-Eventuelt verdivurdering
-Firmaattester og fullmakter
-Grunnbok

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter