Eksempel og mal på kjøpekontrakt for næringseiendom

kr 90,00 eks mva

Mal på Kjøpekontrakt ved salg av eiendom

Det anbefales alltid at man utarbeider en skriftlig kontrakt for kjøp og salg av næringseiendom.

Vår avtale om kjøp av næringseiendom inneholder det en kjøpekontrakt formelt skal inneholde. Kontrakten kan tilpasses etter behov.

På forhånd krever det at selger har tilrettelagt for eventuelle vedlegg til kontrakten som skisser og tegninger av eiendommen, verdivurdering, firmaattest, fullmakter og grunnbok. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument