Eksempel og mal på rekvisisjon

kr 55,00 eks mva

Eksempel og mal på rekvisisjon

En rekvisisjon benyttes i forbindelse med bestilling av en tjeneste eller vare.
For at en rekvisisjon skal være gyldig så anbefales det at rekvisisjonen er skriftlig.

En rekvisisjon skal inneholde hvilken tjeneste/vare dette gjelder, leverandør og verdien på det som skal rekvireres.
Det skal også framkomme hvem som er myndig rekvirent.

Her får du en mal og eksempel på rekvisisjon som kan tilpasses internt. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument