Eksempel og mal på omstrukturering, nedbemanning, permitteringer og oppsigelser

kr 0,00 eks mva

Eksempel og mal på nedbemanning og oppsigelser

Det kan oppstå hendelser i bedriften som gjør at du som leder må foreta omstrukturering i virksomheten
Dette kan medføre at slike prosesser må gjennomføres juridisk korrekt og i henhold til lovverket.

Som underlag i omstruktureringsprosesser får du her en enkel veileder for bedre forståelse av prosessene. 

Gratis veileder.

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.