Eksempel og mal på omstrukturering, nedbemanning, permitteringer og oppsigelser

kr 30,00 eks mva

Eksempel og mal på nedbemanning og oppsigelser

Det kan oppstå hendelser i bedriften som gjør at du som leder må foreta omstrukturering i virksomheten
Dette kan medføre at slike prosesser må gjennomføres juridisk korrekt og i henhold til lovverket.

Som underlag i omstruktureringsprosesser får du her en enkel veileder for bedre forståelse av prosessene. 

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument