Eksempel og mal på fortrolighetsavtale – taushetserklæring

kr 70,00 eks mva

Eksempel og mal på taushetserklæring

Fortrolighetsavtalen kan benyttes i dialog med potensiell produsent, samarbeidspartner, kunde eller utvikler. Fortrolighet / taushetserklæring er nyttig og forpliktende for partene.

Her får du en mal som inneholder det som er nødvendig rundt en fortrolighetsavtale.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument