Eksempel og mal på prosedyrer i bedriften

kr 70,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Prosedyrer i bedrifter

Det å benytte prosedyrer og rutinebeskrivelser i bedriften sikrer kvaliteten i virksomheten på alle områder.

Leder1 leverer en sjekkliste og mal med over 25 punkter på hvordan du enkelt kan beskrive rutiner og prosedyrer i virksomheten.
Denne kan du enkelt tilpasse til internt bruk for virksomhetens ansatte, og kan også benyttes som vedlegg i en anbudssituasjon.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter