Eksempel og mal på prosedyrer i bedriften

kr 30,00 eks mva

Prosedyrer i bedrifter

Det å benytte prosedyrer og rutinebeskrivelser i bedriften sikrer kvaliteten i virksomheten på alle områder.

Leder1 leverer en sjekkliste med 25 punkter som gir et godt grunnlag for hvordan du enkelt kan legge til å beskrive rutiner og prosedyrer i virksomheten. Sjekklisten er en forenkling og av en mer omfattende kvalitetshåndbok, og passer godt for mindre virksomheter.
Denne kan du enkelt tilpasse til internt bruk for virksomhetens ansatte, og kan også benyttes som vedlegg i en anbudssituasjon.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument