Eksempel og mal på avvikling av selskap

kr 50,00 eks mva

Eksempel og mal på avvikling av selskap

Å avvikle selskaper er regulert i lovverket. Beskrivelse, reglement og framgangsmåter for avvikling av selskaper og sletting av virksomhet er forskjellig avhengig av organisasjonsform. Vi gjør samtidig oppmerksom på at avvikling av foretak som følge av konkurs omfattes av egne regler.

Hvordan er framgangsmåten og hvilke forhold skal man være oppmerksom på når man avvikler et selskap, vil du finne i vår veileder med beskrivelser og henvisninger til lovverk. Inkludert i veilederen får du også protokoller i forbindelse med avvikling av selskaper.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument