Eksempel og mal på avtale om aksjesalg

kr 70,00 eks mva

Veileder og mal på avtale om aksjesalg

Aksjehandel reguleres av aksjeloven § 4-16. Denne veilederen og malen gjelder for private selskaper som ikke er på børs.
Salg av akjser er en privatrettslig avtale mellom to parter. Det er flere ting man skal ta hensyn til når det gjelder aksjesalg, som f.eks godkjenning fra styret, samt eventuell bistand fra f.eks revisor.

Ved salg av aksjer skal aksjonæroppgave med endringer sendes inn påfølgende år, og innen 31.januar.

I vår veileder får du gangen ved aksjesalg, samt en mal og eksempel på dokument for salg av aksjer i private selskaper.

 

https://haugummultimedia.no/sidedemo6/produkt/tilgang-til-10-valgfrie-dokumenter/

 

 

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.